Kala phrase

Advertisements

Kala phrase

Kala phrase

Kala phrase

Kala phrase


yalakya | nam tsipuetli!
/jaˈlaːkʲa nam t͡ʃɪˈpʷɛːt͡ɬi/
go-HORT 1pl late-FUT
Let’s go, we’re going to be late!

Kala phrase


ke sotsimpa ipa yempahue
/kɛ soˈt͡ʃɪːᵐpa ˈiːpa jeˈᵐpaːhʷɛ/
O dish-many different table-LOC
There are several different dishes on the table.

Kala phrase


ya kyo | tantitsonka yalanko
/jaː kʲoː taⁿtiˈt͡soːᵑka ˈjaːla/
VOC hurry.IMP truck-public go-PROG
Hurry up, the bus is leaving!