Kala phrase

조 오다 나요 거 조마 마 사호 어로부
tso ota nayo ke tsoma ma saho elopua
/t͡soː oːta naːjo kɛ t͡ʃoːma ma saːho eloːpʷa/
already father 1s.GEN O smoke and intoxication resign-PFV
My father has already given up smoking and drinking.

Advertisements