Kala Phrase

이나자 거 가나고 선다여
inatsa ke kanako sentaye
/inaːt͡sa kɛ kanaːko ʃɛⁿtaːjɛ/
PROX-drawing O lead-AG mock-PST
The drawing caricatured the president.

Advertisements