Kala Phrase

ta ke kala pako onyo ka
2sg O languages new learn Q
Are you learning a new language?

ula ta ke kala onyo ka
INDEF 2sg O language learn Q
What language are you learning?

Advertisements