Kala Phrase

ya ke supye ua’e tiya sota
VOC O butter SUPE bread spread
Spread the bread with butter.

ya ke natsa ua’e hyome nulo
VOC O paint SUPE surface apply
Apply the paint to the surface.

NB: SUPE = superessive (on top of; on)

Advertisements